Урология (от гръцки οὖρον и -λογία) — област на клиничната медицина, която изучава етиологията, патогенезата, отделителната система, мъжката репродуктивна система, заболявания на надбъбречните жлези и други патологични процеси в ретроперитонеалното пространство и разработва методи за лечение и профилактика. Урологията е хирургична дисциплина и за разлика от нефрологията, урологията се фокусира главно върху въпросите за хирургично лечение. В кръга на професионална компетентност