Гръдната хирургия обхваща диагностиката и хирургичното лечение на някои заболявания на бронхо-белодробната система, плеврите, гръдната стена, медиастинума, хранопровода, диафрагмата и гръдната травма. Тази специалност се утвърди като една от основните специалности в хирургията у нас. Гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош.