Дерматологията е дял от медицината, който се занимава с откриването и лечението на всички проблеми по кожата. Названието идва от гръцкото дерма (кожа). Дерматологията като отделна медицинска наука има свой институт към бившата Медицинска академия. Дерматологията в България има големи традиции и постижения. Науката дерматология се занимава с дермата –  изградена предимно от съединителна тъкан.