Офталмология  (от гръцки (Ὀφθαλμός – Очи и λόγος – наука, знание) – наука за очите. Офталмолози могат да насочват пациента към очен лекар за назначаване на контактни лещи или оптични устройства или рехабилитация на ниска видимост, като същевременно продължава да лекува заболяване / нарушение, което би могло да доведе намалено зрение. Офталмологията е клон от