Етикет: урология

Урология

Урология (от гръцки οὖρον и -λογία) — област на клиничната медицина, която изучава етиологията, патогенезата, отделителната система, мъжката репродуктивна система, заболявания на надбъбречните жлези и други патологични процеси в ретроперитонеалното пространство и разработва методи за лечение и профилактика. Урологията е хирургична дисциплина и за разлика от нефрологията, урологията се фокусира главно върху въпросите за хирургично лечение. В кръга на професионална компетентност

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата