Онкологията идва от древногръцките думи Ὄγκος – подуване, набъбване и λόγος – знание. Тя е клон на медицината, която изучава доброкачествени и злокачествени тумори, механизмите и моделите на възникване и развитие на методи за профилактика, диагностика и лечение. Онкологичните заболявания представляват огромен и разнообразен клас от заболявания. Раковите заболявания са системни и засягат един или