Ехографията или ултразвуковото изследване, известно още като ехографско изследване, е широко използвано в медицината и дава много нови възможности на лекарите да откриват и лекуват болести. Поне от 50 години насам то се използва в медицината и няма данни да има вреден ефект върху пациентите. Една от най-честите му употреби е за проследяване на развитието