Етикет: травматология

Травматология

Травматология (от гръцки Τραῦμα – рана, травма и λόγος – учение) – клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, травми, методи за тяхното лечение. В другата крайност е диференциалната диагноза на ревматология – травматологията, е в тясно сътрудничество с ортопедията, неврохирургията и др. В миналото травматологията е обхващала всички

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата