Денталната медицина е приложна медико-биологична наука. Тя е дял от стоматологията, който изучава устройството, функциите, диагностиката, профилактиката и лечението на заболяванията на зъбите. Медицинските специалисти, които лекуват заболяванията на зъбите и устната кухина, се наричат от 2007 г. лекари по дентална медицина. Преди това са били наричани стоматолози, а разговорно – зъболекари. Съществуват доказателства, че