Етикет: ревматология

Ревматология

Ревматологията е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от ревматични заболявания. Ревматологията е клинична специалност. Специалистите по ревматология трябва да бъдат подготвени за нуждите на практическото здравеопазване. Ревматолозите трябва да притежават съвременни теоретични и практически знания, които да им позволят самостоятелна работа в специализираните ревматологични звена на здравната мрежа. Ревматологията

Травматология

Травматология (от гръцки Τραῦμα – рана, травма и λόγος – учение) – клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, травми, методи за тяхното лечение. В другата крайност е диференциалната диагноза на ревматология – травматологията, е в тясно сътрудничество с ортопедията, неврохирургията и др. В миналото травматологията е обхващала всички