Понятието „естетика” е от гръцки език и означава „изкуство за създаване на красота”, а понятието „козметика” е от латински език и означава „средствата за постигането на красотата”. Обект на пластичните и естетическите хирурзи са клинично здрави пациенти, които желаят корекция на нормални за здравето външни форми, обеми, ъгли и пропорции на части от лицето, тялото,