Биохимията представлява изследване на химическия състав на живите клетки и организми и химически процеси. Терминът „биохимия“ се появява през 1903 г., като е въведен от немския химик Карл Науберг. Това е сравнително млада наука, която е в пресечната точка на биологията и химията. Възникнала като наука за химията на живота в края на XIX век,