С термините „обща медицина“ се обозначава самостоятелна медицинска специалност, а с „обща медицинска практика“ – специфична медико-социална дейност и вид лечебно заведение. В много отношения те се отличават от класическите медицински специалности и дейности. Поради сложното съдържание на общата медицинска практика за осигуряване и измерване на качество на различните видове клинични (диагностика, лечение, рехабилитация), превантивни