Етикет: неврохирургия

Неврохирургия

Неврохирургията изучава патологичните промени, ангажиращи централната нервна система, както и методите на изследвания и лечение на заболяванията. Специалистът по неврохирругия трябва да може да вземе решение за провеждането на един или друг метод на изследване и оперативно лечение, съобразяващ се с етичните норми и правилата на добрата медицинска практика. Неврохирургията предполага изграждането на специалисти, познаващи

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата