Травматология (от гръцки Τραῦμα – рана, травма и λόγος – учение) – клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, травми, методи за тяхното лечение. В другата крайност е диференциалната диагноза на ревматология – травматологията, е в тясно сътрудничество с ортопедията, неврохирургията и др. В миналото травматологията е обхващала всички