Неврологията е клон на медицината, занимаващ се с проблемите на заболяванията на централната и периферната нервна система. Освен това тя изучава механизмите на тяхното развитие, симптомите и възможните методи за диагностика, лечение или превенция. Болестта на нервната система е включена в програмата на частната патология и терапия. Болестите на нервната система са енцефалит, менингит, арахноидит,