Артроскопска хирургия е минимално инвазивна хирургична процедура, която се извършва с помощта на артроскоп. Той се вкарва в ставата през малък разрез. Артроскопска процедура може да се извърши или за да се оцени, или за да се извърши лечение на много ортопедични състояния. Прилага се при диагностика и лечение на остри и хронични възпалителни заболявания,