Етикет: лицево-челюстна хирургия

Лицево-челюстна хирургия

Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, която могат да специализират лекари, преминали базово обучение по медицина. Хирургичните интервенции, които се провеждат в лицево-челюстната област, поставят изключително високи изисквания. Специалистите по лицево-челюстна хирургия трябва да усвоят принципите на общата и специалната хирургия, както и специфичните особености на хирургичното лечение на заболяванията на лицево-челюстна хирургия и шията. Специалистите

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата