Кардиохирургията или сърдечната хирургия (сърдечно-съдова хирургия в САЩ и кардиохирургия) е хирургия и кардиология, която елиминира сърдечно-съдовата система. По-специално, сърдечната хирургия е най-ефективният начин за лечение на заболяване на коронарната артерия, за да се предотврати развитието на инфаркт на миокарда. Хирургичната интервенция е необходимо в случаите на заболявания на сърдечно-съдовата система достатъчно често. Това се