Ембриологията е наука, която изучава развитието на човешкия зародиш по време на неговото вътреутробно развитие. Ембриологията е наука за зародиша и закономерностите на развитието му.    Началното развитие – от оплождането до 8-ма седмица се нарича ембриогенеза или ограногенеза. Ембриологията е наука пряко свързана с цитологията и хистологията. Тя разглежда и обяснява различни феномени в областта