Етикет: ендокринология

Ендокринология

Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията, свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Пандемичен проблем за ендокринологията през последните години е захарният диабет. Ендокринологията изучава заболяванията на хипоталамуса и хипофизата; заболяванията на щитовидната жлеза; заболяванията на околощитовидните жлези, свързани с нарушаване на метаболизма на

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата