Захарен диабет тип 1 наричан още инсулинозависим диабет или диабет започващ в млада възраст. При диабет тип 1 имунната система произвежда специфични белтъчни молекули, наречени „автоантитела“ и специализирани бели кръвни клетки, които са насочени срещу и атакуват бета-клетките на задстомашната жлеза, които произвеждат хормона инсулин. Унищожаването на бета-клетките води до бързо спадане и пълно изчезване