Етикет: анестезия

Анестезиология

Анестезиология (от древногръцкия Ἀν – отрицателна представка, αἴσθησις – чувствителност и λόγος – учение) – клон на медицината, който се занимава със средствата и методите за осигуряване на анестезия. Или загуба на чувствителност, включително болка в различни състояния, травми, хирургични процедури. Анестезиологията е тясно свързана с реанимация. От своя страна анестезиологът трябва да отговоря на

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата