Физикална и рехабилитационна медицина е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на профилактиката – с естествени  и преформирани физикални фактори или диагностиката – с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални методи и тестове. Може да бъде