Ултразвуковата диагностика е метод на изследване, познат още като ехография или ултрасонография. Ехографията работи със специални апарати, използвайки свойството на ултразвуковите вълни да се отразяват от различните по плътност тъкани на човешкото тяло. Получават се образи върху монитор или хартиен носител. Тези изследвания дават данни за даден орган или цялото тяло. Това изследване се нарича