Трудовата медицина е наука за предвиждане, разпознаване, оценка, контрол на условията на работното място, които могат да причинят вреда на работещите или заболяване. Трудовата медицина е и един от аспектите на превантивната медицина, като нейната цел е да се предотвратят професионалните болести и трудовите злополуки. Тя използва мониторинг на работна/околната среда и аналитични методи за