Съдовата хирургия е специалност, която изучава причините за възникването  на  съдовите  заболявания, като  използва  съвременните неинвазивни и инвазивни методи за диагностика. Тя прилага консервативни и оперативни методи за лечение, ендоваскуларни и ендоскопски методи за лечение на съдовите заболявания. Компетенциите и уменията на съдовия хирург му позволяват да определя както стратегията, така тактиката на комплексното лечение