Рехабилитаторът предоставя и събира здравна информация. Той участва в промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи: стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия; подпомагане на медико-биологичното възстановяване и профилактика на усложненията; осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация; поддържане на функционалното състояние и