Анестезиология и реанимация е наука, която се фокусира върху проблемите на общаТа анестезия в хирургията, интензивни грижи и реанимация. Реанимация (лат. reanimatio – „оживяване“, „връщане към живот“) е първа помощ, спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на (внезапна) загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или дишането (или и двете). Може