Психиатрия (от гръцки ψυχή — душа, дух, но означава също така и пеперуда и ιατρός — лекар: „лечение на душата“) е медицинска специалност, която изследва, диагностицира и лекува болни с психични и поведенчески разстройства. Психотерапия е вид терапия, която се основава основно на морална подкрепа, внушение, рехабилитация, хипноза и психоанализа. Психиатрията е дял от клиничната