Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. Предмет на дейност на пневмологията и фтизиатрията са медицинските грижи, специфичните аспекти на общественото здравеопазване; медицинската експертиза, консултативна и методична помощ. Целта е изясняване