Паразитологията  е  самостоятелна  медицинска специалност, изучаваща паразитите по човека и причиняваните от тях заболявания. Тя се подразделя на „Медицинска протозоология“, „Медицинска хелминтология“ и „Медицинска арахноентомология“. Специалистът по паразитология трябва детайлно да познава паразитите при човека като причинители на болести в системата “паразит-гостоприемник”, компонентите на био- и паразитоценоза, влиянието на външната среда за реализиране на цялостните