Оперативната дерматология е наука, която изучава оперативно болестите на кожата и нейните придатъци. Оперативната дерматология е сравнително нова медицинска наука. Дермахирургия и лазерна хирургия са специалности, които влизат в рамките на оперативната дерматология. Затова специалистите по оперативна дерматология, освен че трябва да имат задълбочени познаия по естетича дерматология, то те трябва да имат и хирургични