Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която изучава приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели. Радиофармацевтиците са радиоизотоп и помощно химично съединение, които постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи. Така те се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. Това е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. С