Нефрологията е наука, която се занимава с диагностиката, лечението и превенцията на бъбречните заболявания. Специалистът по нефрология лекува заболявания като остра бъбречна недостатъчност — внезапно спиране на бъбречната функция, хроническа бъбречна недостатъчност, гломерулонефрит, пиелонефрит или инфекция на долните пикочни пътища, хематурия (кръв в урината), камъни в бъбреците, рак на бъбреците – предимно клеткъчен карцином на