Неонатологията е специалност, занимаваща се с проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период. Нейният контингент е всички новородени деца от 0–28 дни и деца, родени преди 32 гестационна възраст до 42 концепционна седмица. През последните две десетилетия значително нараснаха възможностите по отношение на ранната диагноза и терапевтичния подход на специфични заболявания в