Лъчетерапия, лъчева терапия, лъчева онкология – това е обработка с йонизиращо лъчение (Х-лъчи, гама лъчи, бета лъчи, неутронна радиация, греди частици от медицинското газта). Тя се използва предимно за лечение на рак. Целта на радиационната терапия е да унищожи клетките, които съставляват патологично цел, като например тумор. Основната причина за „смъртта“ на клетките, което означава