Комунална хигиена е основен раздел на хигиенната наука, който изучава факторите на жизнената среда, дефинира “безопасно” качество на околната среда и оценява риска за здравето на населението и отделни чувствителни групи при остра и хронична експозиция. Нарича се и хигиена на околната среда или медицина на околната среда. Комуналната хигиена изучава хигиенните фактори -атмосферен въздух,