Клиничната патология е специалност, при която чрез изследване на починали болни или на човешки клетки, тъкани и органи се установяват причините за заболяванията и смъртта. В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години. Фундаменталният труд на Моргани определя иновацията в медицината – да бъдат изследвани постмортем починалите болни, за да се разкрива причината за