Клиничната хематология е специалност, която диагностицира и лекува заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. Клиничната хематология е специалност с интердисциплинарен характер, тясно свързана и взаимодействаща с всички останали медицински специалности, но със специфична методология и терапевтична дейност. Основна цел на клиничната хематология е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, прогнозиране на хода