Клинична фармакология е специалност, която се занимава с действието на медикаментите при прилагането им върху хора (фармакотерапия). Клиничната фармакология обезпечава провеждане на научно-дизайнирани клинични проучвания, чиито резултати стоят в основата на терапията, основана на доказателства. Специалистът по клинична фармакология и терапия трябва да може да осигури съвременна ранна диагноза на нарушенията, свързани със заболяванията на