Етикет: Ехография

Ехография

Ултразвуковата диагностика е метод на изследване, познат още като ехография или ултрасонография. Ехографията работи със специални апарати, използвайки свойството на ултразвуковите вълни да се отразяват от различните по плътност тъкани на човешкото тяло. Получават се образи върху монитор или хартиен носител. Тези изследвания дават данни за даден орган или цялото тяло. Това изследване се нарича

Ехография

Ехографията или ултразвуковото изследване, известно още като ехографско изследване, е широко използвано в медицината и дава много нови възможности на лекарите да откриват и лекуват болести. Поне от 50 години насам то се използва в медицината и няма данни да има вреден ефект върху пациентите. Една от най-честите му употреби е за проследяване на развитието