Акушерство и гинекология – това е медико-биологична наука. Тя изучава оплождането, бременността и раждането при жената. Освен това акушерството и гинекологията се занимава с устройството, функциите и заболяванията на женската полова система през периода на бременност, раждане и кърмене; болестите по новородените и заболяванията на млечната жлеза. Терминът „акушерство“ произлиза от френската дума „Accoucher“ –