Детски болести е медицинска специалност, обект на която са децата от 0 до 18-годишна възраст. Тя се занимава с правилното физическо и нервно-психическо развитие на здравото дете; първичната и вторична профилактика на детските заболявания и промоция на здравето през целия период на детството; диагнозата и лечението на заболяванията в детската възраст. Специалистът по детски болести