Етикет: Анестезиология

Анестезиология

Анестезиология (от древногръцкия Ἀν – отрицателна представка, αἴσθησις – чувствителност и λόγος – учение) – клон на медицината, който се занимава със средствата и методите за осигуряване на анестезия. Или загуба на чувствителност, включително болка в различни състояния, травми, хирургични процедури. Анестезиологията е тясно свързана с реанимация. От своя страна анестезиологът трябва да отговоря на

Анестезиология и реанимация

Анестезиология и реанимация е наука, която се фокусира върху проблемите на общаТа анестезия в хирургията, интензивни грижи и реанимация. Реанимация (лат. reanimatio – „оживяване“, „връщане към живот“) е първа помощ, спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на (внезапна) загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или дишането (или и двете). Може

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология – това е медико-биологична наука. Тя изучава оплождането, бременността и раждането при жената. Освен това акушерството и гинекологията се занимава с устройството, функциите и заболяванията на женската полова система през периода на бременност, раждане и кърмене; болестите по новородените и заболяванията на млечната жлеза. Терминът „акушерство“ произлиза от френската дума „Accoucher“ –