Урология

Урология (от гръцки οὖρον и -λογία) — област на клиничната медицина, която изучава етиологията, патогенезата, отделителната система, мъжката репродуктивна система, заболявания на надбъбречните жлези и други патологични процеси в ретроперитонеалното пространство и разработва методи за лечение и профилактика. Урологията е хирургична дисциплина и за разлика от нефрологията, урологията се фокусира главно върху въпросите за хирургично лечение. В кръга на професионална компетентност

Хирургия

Хирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция. Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата

Гастроентерология

Гастроентерологията е специалност от вътрешните болести. Тя се занимава с диагностика, неоперативни терапии и превенция на болести на стомашно-чревния тракт. Важни гастроентерологични заболявания са язви (язва на стомах, на дванадестопрътник), тумори на стомашно-чревния тракт, болестни състояния на черния дроб като цироза на черен дроб и хепатит, заболявания на червата като възпалителните чревни заболявания (Morbus Crohn

Вътрешни болести

Вътрешни болести е специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при болести на дихателната система (Пулмология), на сърцето и кръвообращението (Кардиология), на храносмилателните органи (Гастроентерология), на бъбреците и отвеждащите пътища отделителната система (Нефрология), на кръвта и кръвообразуващите органи (Хематология), на кръвоносните съдове (Ангиология), на метаболизама и на жлезите с вътрешна секреция (Ендокринология),

Вирусология

Вирусологията (от лат. virus – отрова и logos – наука) е наука, която пряко се занимава с изучаването на вирусите. Вирусологията изследва точните механизми и начин на функциониране на вирусите в живата клетка. Вирусологията е млада наука, която се развива паралелно с развитието на молекулярната биология. През последните 10 години самата наука бележи забележителен успех,
Inline
Inline