Категория: Медицина

Спаси Живот – дари кръв

Кой може да дарява кръв? Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител. Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година,

Физиотерапия – с какво може да помогне?

Защо се използва физиотерапия? Физиотерапията  помага за лечение на наранявания и заболявания чрез използване на различни методи като масаж, топлинна терапия, упражнения, електротерапия, обучение на пациентите и съвети.   Физиотерапията, помага при лечението на ортопедични и неврологични заболявания. Пациентите от всички възрастови групи като кърмачета, деца, възрастни могат да бъдат лекувани за съответните им състояния

Физикална и рехабилитационна медицина

Физикална и рехабилитационна медицина е клинична медицинска специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните физикални фактори върху човешкия организъм и ги прилага за нуждите на профилактиката – с естествени  и преформирани физикални фактори или диагностиката – с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални методи и тестове. Може да бъде

Фармакология

Фармакологията (от гръцки: φάρμακον, фармакон – медикамент и λόγος, логос – наука) е дял на медицината , химията и биологията, който изучава действието и употребата на лекарствата. Фармакологията е интегрална клинична специалност, която има своите характерни методични приоритети и особености. Фармакологията е научен подход за получаване на познания и изработване на умения за провеждане на

Ехография

Ултразвуковата диагностика е метод на изследване, познат още като ехография или ултрасонография. Ехографията работи със специални апарати, използвайки свойството на ултразвуковите вълни да се отразяват от различните по плътност тъкани на човешкото тяло. Получават се образи върху монитор или хартиен носител. Тези изследвания дават данни за даден орган или цялото тяло. Това изследване се нарича