Хирургия

ХирургияХирургия (от древногръцки – Χειρουργική, Χείρ – ръка и ἔργον – действие, работа) е област на медицината, занимаващи се с острите и хроничните заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод.

Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция.

Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата или лигавиците), хирургично лечение на тялото, възстановяване на целостта на тъканите, повредени по време на операция.

Една операцията може да бъде разделена на операция с диагностични цели, с лечебни или с палиативни цели. Диагностичните операции позволяват на хирурзите да поставят по-точна диагноза.

В някои случаи само надежден диагностичен метод елиминира напълно болестния процес.

От гледна точка на производителността биват разграничавани два вида операции –  спешна и рутина. Спешните операции изискват незабавно изпълнение. Рутинните операции пък се извършват след подробен преглед на пациента и е необходима подготовка за операцията.

Все по-модерно напоследък е извършването на реконструктивна хирургия (т.е., насочена към „ремонтирането“ или заменяне на засегнатия орган: съдова протеза, изкуствена сърдечна клапа. И минимално инвазивни, т.е. насочена към свежданет одо минимум интервенция в областта на тялото.

Хирургията се дели на няколко области – коремна хирургия, гръдна хирургия, урология, андрология, гинекология, неврохирургия, ангиология, сърдечна хирургия, ендокринология, травматология, ортопедия, пластична хирургия, трансплантация, офталмология, лицево-челюстна хирургия, гнойни хирургия, онкология.

Add a Comment