Травматология

ТравматологияТравматология (от гръцки Τραῦμα – рана, травма и λόγος – учение) – клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, травми, методи за тяхното лечение.

В другата крайност е диференциалната диагноза на ревматология – травматологията, е в тясно сътрудничество с ортопедията, неврохирургията и др.

В миналото травматологията е обхващала всички проблеми на човешкото тяло в резултат от въздействието на външни фактори. С развитието на медицинската науката на травмата постепенно се е освободила и разделила на отделни дисциплини.

Add a Comment