Офталмология

Офталмологията

Офталмология  (от гръцки (Ὀφθαλμός – Очи и λόγος – наука, знание) – наука за очите.

Офталмолози могат да насочват пациента към очен лекар за назначаване на контактни лещи или оптични устройства или рехабилитация на ниска видимост, като същевременно продължава да лекува заболяване / нарушение, което би могло да доведе намалено зрение.

Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Освен към човешките очи, дисциплината офталмология се прилага и към очите на животните, тъй като разликите са учудващо малко, най-вече по отношение на анатомията на очите и разпространението на болестите и в по-малка степен — процеса на тяхното протичане.

Специалистите, работещи в сферата на опазване на очното здраве, се наричат офталмолози. Те имат за задача да изучават, разпознават, лекуват и профилактират заболяванията на зрителния анализатор и локалните прояви в очите при други общи заболявания. Офталмологията е една от най-интегративните медицински специалности, тъй като предлага поле за съвместна работа на интернисти, невролози, ендокринолози, рентгенолози и други тесни специалисти.

Методите на работа на очния лекар имат за цел да разпознаят заболяването с най-висока точност, за да се постигне ясна диагноза. Това е най-важната предпоставка за ефективно лечение.

 

Add a Comment